Objetivos

Un dels objectius del Centre Iberia Graeca és la creació d'una base de dades bibliogràfica que abasti totes les publicacions de referència relacionades amb els documents materials que evidenciïn la presència i el comerç grec a la península Ibèrica,  i també d'altres estudis fonamentals sobre la colonització grega en la Mediterrània.A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |WALTER-KARYDI 1973 E. Walter-Karydi: Samos VI, 1. Samische Gefässe des 6. Jahrhunderts V. Chr., Bonn.

WEHGARTNER 1983 I. Wehgartner: Attisch weissgrundige Keramik, Mainz.


©IberiaGraeca 2019