Objetivos

Un dels objectius del Centre Iberia Graeca és la creació d'una base de dades bibliogràfica que abasti totes les publicacions de referència relacionades amb els documents materials que evidenciïn la presència i el comerç grec a la península Ibèrica,  i també d'altres estudis fonamentals sobre la colonització grega en la Mediterrània.A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |KABBADIAS 2000 G.G. Kabbadias: O Zographos tu Sabouroff, Atenas.

KAEMPF-DIMITRIADOU 1979 S. Kaempf-Dimitriadou: Die Liebe der Götter in der attischen Kunst des 5. Jahrhunderts V. Chr, Berna.

KOEHLER 1979 C. G. Koehler: Corinthian A and B Transport Amphoras, University Microfilms International, Princeton University.

KOEHLER 1981 C. G. Koehler: Corinthian developments in the Study of Trade in the Fifth Century B. C., Hesperia 50, Princeton, 449-458. [+info]

KYRIELEIS/KIENAST/WEISSHAAR 1985 H. Kyrieleis, H. J. Kienast, H. J. Weisshaar: Ausgrabungen im Heraion von Samos 1980-81, Archäologische Anzeiger, Manning, 352-365.


©IberiaGraeca 2019